Strømkonsept fra Polar Kraft ga 2,8 millioner til lokale idrettslag i 2023

Strømkonsept fra Polar Kraft ga 2,8 millioner til lokale idrettslag i 2023

Idrettsstrøm er et strømkonsept fra Polar Kraft der store og små idrettslag mottar midler i klubbkassen for hver kilowattime med strøm som kunden forbruker. Kunden velger selv hvilket idrettslag man ønsker å støtte

Postet 09.02.2024

- Stort sett alle har et forhold til et idrettslag i sitt lokalområde som de finner glede i å støtte. Derfor er Idrettsstrøm blant våre mest populære konsepter, forteller kunderådgiver Bente Hardy i Polar Kraft.


Hver uke er hun i kontakt med kunder; trenere, støttespillere, foreldre og besteforeldre som verdsetter kronene som «deres» idrettslag får inn gjennom Polar Krafts populære konsept Idrettsstrøm:

For hver kilowattime som kunden forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag – tilsvarende grasrotandelen til Norsk Tipping.

Utbetaling én gang i året
Alle lag/klubber som er registrerte under idrett i Brønnøysund-registrene kan støttes.

I 2023 ble 413 idrettslag tildelt støtte – og hele 2,8 millioner kroner skal om kort tid utbetales til idrettslagene/klubbene.

- Idrettsstøtten blir samlet inn via strømregningen, og midlene deles ut av oss i Polar Kraft én gang i året. Utbetalingen for 2023 er rett rundt hjørnet og skal skje i løpet av februar, forteller Hardy, og påpeker:

- For oss i Polar Kraft er det fint å ha et tilbud som kan gi noe positivt tilbake til lokalsamfunnet, og som samtidig har en konkurransedyktig pris.

- Kjærkomment bidrag
Konseptet Idrettsstrøm ble startet opp for 11 år siden. Morten Stormo, som er konseptansvarlig for både Polar Kraft og Kraftriket, forteller at de viktigste tilbakemeldingene går på at Idrettsstrøm-støtten bidrar til at flere klubber opplever bedret økonomi gjennom året.

- Hva bruker klubbene midlene til?

- Klubbene avgjør selv hva som er beste bruk av midlene. Vi vet at mange bruker pengene på innkjøp av utstyr, drakter, startnummer og til generell drift. For mange klubber er også midlene et kjærkomment bidrag for å finansiere lån og igangsette diverse utbedringsprosjekter. Det kan for eksempel dreie seg om å realisere en ny hall eller gjøre utbedringer i lysløypa, forteller Stormo.

Engasjerte næringskunder
Kunderådgiver Bente Hardy hos Polar Kraft er hver uke er i dialog med næringskunder. Hun opplever denne kundegruppen som de mest engasjerte i forhold til konseptet Idrettsstrøm.

Morten Stormo er enig:

- Engasjementet fra næringskundene våre er noe vi verdsetter. Næringskundene bidrar jo også til de største summene som genereres.

- Hva er det med Idrettsstrøm som engasjerer kundene?

- Idrett, og særlig lokalidrett, gjør noe med folk. Med dette konseptet har vi tilgjengeliggjort midler til idrettslag ved at kunder velger et strømprodukt som gjør det mulig å bidra med 1 øre per kilowattime. Det er utrolig å se hvor mye dette utgjør gjennom et år, sier Stormo, og forklarer:

- 2023-utbetalingen er rett rundt hjørnet, og betales ut til klubbene i løpet av februar. Totalt dreier det seg om hele 2,8 millioner kroner.