Ta en prissjekk

Ta en prissjekk

Ta bilde av strømregningen og send til prissjekk@krafttilidretten.no!

Postet 01.06.2021

Vi ser at Idrettsstrøm er en gunstig strømavtale. Send oss regningen din og vi sjekker om du har besparelse!

Ved at våre kunder sender oss sin faktura har prissjekken vist at 86% får en bedre strømavtale ved å bytte til Idrettsstrøm!

Idrettsstrøm formidles etter samme prinsipp som store industriselskap handler kraft: Gjennom aktiv forvaltning på kraftbørsen, sagt enkelt, er Idrettsstrøm en blanding mellom spot og fastpris. Slik skaffer vi en konkurransedyktig pris på Idrettsstrøm,  som både gir støtte til idrettslagene og en billigere strømregning. 

Sidene prisen er flytende og fastsettes etterskuddsvis hver måned, må nivået måles mot historiske priser for å avgjøre om det vil lønne seg for deg. Dette mener vi er den beste dokumentasjonen på om Idrettsstrøm er en god strømavtale eller ei.

La oss derfor sammenlikne din avtale med Idrettsstrøm, før du bytter
Det gjør du ved å ta et bilde av regningen fra din nåværende strømleverandør med smarttelefonen din. Send bildet til prissjekk@krafttilidretten.no, og så gir vi svar om Idrettsstrøm er bedre eller dårligere enn avtalen du har i dag. Din måling vil inngå i vår statistikk.

Slik gjør du
Bildet må inkludere både ditt navn og adresse, samt selve utregningen av pris, slik bildet viser over. Dersom du ikke ønsker å vise hvilken strømleverandør du benytter i dag, kan du utelate navn og logo på eksisterende strømleverandør på bildet du sender. Send bildet til prissjekk@krafttilidretten.no