Kostnadsfri dobling av pengestøtten fra bedriftene til idretten

Kostnadsfri dobling av pengestøtten fra bedriftene til idretten

Vi dobler bedriftenes pengestøtte fra 0,5 øre til 1,0 øre per kilowattime – UTEN at vi samtidig øker prisen på Idrettsstrøm.

Postet 11.12.2015
Som følge av den fantastiske mottakelsen Kraft til idretten har fått, har vi valgt å øke idrettsstøtten som bedrifter kan gi til sitt valgte idrettslag. Vi dobler bedriftenes pengestøtte fra 0,5 øre til 1,0 øre per kilowattime – UTEN at vi samtidig øker prisen på Idrettsstrøm.

Som et resultat av at Idrettsstøtten for bedrifter nå dobles, vil både privatpersoner og bedrifter gi 1,0 øre per kWh til idretten. Våre statistikker viser at en privatperson i snitt gir cirka 195 kr per år, mens en bedrift, etter økningen, vil gi i overkant av 1 350 kr per år.

De over 234 bedriftene som er en del av konseptet, øker nå sin samlede støtte med over 100 000 kr årlig. Og det skjer uten at prisen på Idrettsstrøm går opp. Med utgangspunkt i forventet årsforbruk, gir bedriftene nå totalt 316 239 kr til idretten.

Bedriftene som velger Idrettsstrøm fra Kraft til idretten, gjør dette fordi:

- De får en like bra eller bedre strømavtale enn de hadde fra før.
- De får muligheten til å bidra til lokal idrett uten at kostandene blir større.
- De kan markedsføre at de er en bidragsyter til lokal idrett og kultur.

Dersom din bedrift ikke har valgt Idrettsstrøm, anbefaler vi at dere sjekker om dette kan være noe for dere.

Gi kraft til idretten du også!