Idrettsstrøm Bedrift vår største suksess!

Idrettsstrøm Bedrift vår største suksess!

Konseptet Kraft til idretten fra Polar Kraft gir billig strøm til kundene og penger til idrettslagene. For hver kWh kunden bruker går 1 øre i Idrettsstøtte til klubben de velger – og dette gjelder både privatkunder og bedriftskunder. Vinn-vinn for idrettslaget og for kunden!

Postet 01.06.2018
Siden oppstart av konseptet i 2013 ser vi at sentrale og lokale bedrifter har valgt å kjøpe idrettsstrøm. Ikke bare vitner dette om at bedriftene er bevisst på valget av strømavtale men at de også at de ønsker og støtte idretten på en smart måte.

Bare i 2017 ble det levert ut 712 000 kroner fra bedrifter som kjøper idrettsstrøm! Det er penger som idretten ikke hadde tilgjengelig tidligere.

Flere bedrifter utnytter også muligheten til å bruke idrettssøtten aktivt i sin markedsføring. Det kan være alt fra små skilt som henger i den lokale frisørsalongen eller butikken, til større kampanjer med avstemming over hvilket lag som skal motta idrettsstøtten.

Store sponsoravtaler er det de store klubbene som klarer å dra i land, idrettsstrøm sikrer forutsigbare inntekter til breddeidretten, og styrker på den måten lokalsamfunn og lokale tilbud over hele landet!

Les om flere bedrifter som kjøper Idrettsstrøm og hva det betyr for idrettslagene på www.krafttilidretten.no/article/archive

Ønsker din bedrift å kjøpe idrettsstrøm, ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere: Morten Stormo Geir Rishaug Trond Nygard