Hvorfor driver barn med idrett?

Hvorfor driver barn med idrett?

Et vanlig svar er at de gjør det for at det er gøy, det gir glede, er sosialt og man er med i et fellesskap.

Postet 09.08.2016
I disse dager pågår OL i Rio de Janeiro, og mange mener det er viktig som idrettslag, idrettsleder, trener, forelder og huske på at ikke alle barn kan eller ønsker å bli toppidrettsutøver.
Undersøkelser viser at faren med for stort resultatfokus fra foreldre og trenere er at noen som kunne blitt veldig gode, slutter før de får muligheten til å utvikle seg, fordi de ikke ble ansett som talenter i ung alder.
Det blir ofte blir glemt at barn og ungdom faktisk er individer som er under utvikling. Da blir det feil å definere noen barn, som er 11-12-13 år og kanskje yngre, som talenter foran noen andre. 
For det er det som skjer fra de er 12-13 år til de er 20 som er avgjørende for om de kan stå på toppen i fremtiden. Mye tyder på at talentspeiding i ung alder er som å skyte i blinde. Det er klin umulig. 

I Skedsmo FK tenker de langsiktig.
I Skedsmo IL er det 850 fotballspillende barn i alderen seks til tolv år. Kim André Pedersen er heltidsansatt som trener, og driver med tilpasset trening til hver enkelt spiller.
- På samme måte som undervisningen skal tilpasses til hver enkelt elev i skolen. Vi er ekstremt lite resultatorienterte i Skedsmo. Vi skal være en klubb for alle og det viktigste er at spillerne skal bli bedre enten de er gode eller mindre gode, forteller han.
- Vi har bestemt oss for å bruke mest tid og penger på de vi har størst mulighet til å påvirke. En ting er å skape gode fotballspillere, men vi har lyst til å skape dugelige mennesker også, fortsetter fotballtreneren.
Den røde tråden i idrettslagets satsing fra seksåring til A-laget i 2. divisjon er nedfelt i fire punkter:

* Vi skal spille attraktiv fotball der alle skal få lov til å ha ballen mye.
* De skal få lov til å drible mye.
* Det skal være veldig mange pasninger.
* De skal få lov til å feile.

- Jeg tenker at de som blir best, de blir best uansett. De er på løkka og holder på - de blir gode likevel. Det vi må gjøre er å ha med flest mulig lengst mulig. Det er et treneransvar og et lederansvar. Det kan hende at den nye sportslige lederen i Barcelona om 15 år er en helt middels spiller i Skedsmo nå. Hvis den spilleren slutter nå, så går vi med andre ord glipp av en stor ressurs, beskriver Pedersen.

Pedersen understreker at noe av de viktigste de gjør i klubben er å differensiere - altså dele opp spillerne i grupper som er på samme nivå. På tvers av lag og også alderstrinn.

- Det er ikke veldig morsomt når den ene nærmest skyter harde, presise pasninger og den andre knapt klarer å ta imot ballen.
- Der det ikke differensieres, er det nærmest en ulempe å være god. Foreldre og trenere får på møter beskjed om hvor viktig vi mener det er med differensiering, sier Skedsmo-treneren.
- I kamp så spiller alle spillerne alltid like mye. Men vi differensierer og bytter stadig på lagene - ofte tilpasset motstanden.