Hva er Idrettsstrøm?

Hva er Idrettsstrøm?

Prisen er lik hver dag for hele måneden. I tillegg går det av denne prisen, 1 øre/kWh til det idrettslaget du ønsker å støtte.

Postet 29.11.2021
Polar Kraft (tidl. Kraftinor) har siden 2013 levert strømavtalen Idrettsstrøm, som er en blanding av Spotpris og Fastpris. Prisen på Idrettsstrøm settes hver måned, når måneden er avsluttet. Prisen er lik hver dag for hele måneden. I tillegg går det av denne prisen, 1 øre/kWh til det idrettslaget du ønsker å støtte. Med et forbruk på 20.000 kWh blir dette 200 kr til idrettslaget, bytter 100 stk til Idrettsstrøm, så ser idrettslaget virkelig effekten.
 
Det har vært en del usikkerhet og spørsmål fra kunder som lurer på hvordan prisen faktisk blir til og hva resultatet for kundene har blitt?
 
Vi har spurt konseptansvarlig Morten Stormo i Polar Kraft, og mannen som sikrer at informasjon, støtte og pris henger sammen på en forståelig måte.
 
Bakgrunnen for dette produktet er hentet fra Industriproduktet Forvaltning, som vi tidligere kun har tilbydd til store industrikunder. Disse kundene binder seg til avtalen i 3 til 5 år for å oppnå en viss forutsigbarhet, og de stoler da på vår kompetanse. Vårt handelsmiljø har historisk sett oppnådd fantastiske priser til kundene i høyprisperioder, og gode priser i lavprisperioder. På sommeren forsøker vi å sikre minst mulig da prisene ofte er lave, men vintermånedene kan være høyprisperioder, og her ville vi sikre gode priser dersom mulig, sier Morten.
 
Men hva gjorde at dere begynte å tilby tilsvarende strømavtale til privatkunder?
 
Vi har sett lenge at dette var akkurat dette våre privatkunder også ville ha. Vi lekte med tanken om hvordan vi kunne tilby det samme strømproduktet til alle, privat- og bedriftskundene som ville ha en slik kombinasjon i en strømavtale, og samtidig ta bort bindingsperioden. Binding har vi kun på fastpriser, og privatkunder liker egentlig ikke bindinger dersom de ikke må. I tillegg ville vi se hvordan vi kunne få en ekstra verdi mot disse kundene – dette ble støtte til idretten, Idrettsstrøm var skapt fullfører Morten!
 
Men hvordan har det gått siden oppstart? Ble det slik dere tenkte?
 
Vi ser at vi stort sett oppnår gode priser når spotprisen galopperer i stor fart oppover. Da vil sikringsbiten (fastprisdelen) som ligger i bunnen på avtalene, holde prisene noe lavere. Dette passer godt med det de fleste kundene ønsker. I lavprisperioder som vi hadde i 2020 ser vi at det er vanskelig å krype ned mot spotprisen på slike produkter. Dette er uansett svært sjelden noe problem da strømprisen likevel er svært lav. Vi leverte i 2020 en Idrettsstrømpris på 18,08 øre/kWh inkl elsert og påslag (eks. mva), eller 22,58 øre/kWh inkl mva for kunder sør for Nord-Norge. Spør en kunde sør for Trondheim om han eller hun ville hatt en slik pris nå, sier Stormo.
 
Det snakkes om profilkostnad, hva er det?
 
Ja, profilkostnaden har blitt betydelig i november. Vi selger Idrettsstrøm med lik pris hele døgnet hver dag i en konkret måned. Når du som kunde bruker mest når spotprisen er høy får vi en stor differanse. Det er kostnaden eller risikoen vi påtar oss ved at vi har priset Idrettsstrøm slik vi gjør. Profilkostnaden har økt med 3-5 gangen i november som følge av svært store prisvariasjoner gjennom døgnet, sier Stormo.
 
Men hva skjer nå som strømprisene galopperer voldsomt i Sør-Norge? Klarer dere å opprettholde dette prisnivået?
 
Det er akkurat det som skjer. Prisene på Idrettsstrøm viser seg akkurat nå fra sin beste side. Vi holder ekstremt gode priser også i Sør-Norge samtidig som Nord-Norge fortsatt har gode priser. Pga. den store ordreinngangen fra kundene sørfra ser vi at volumet øker veldig raskt fra dette kundesegmentet, noe som gjør at vi nå velger å splitte i 3 ulike priser på Idrettsstrøm. Vi hadde forhåpninger om at situasjonen skulle normalisere seg før nedbøren kom ned som snø, noe det ser ut til at det ikke gjør. Derfor gjør vi dette grepet nå.
 
Men er det ikke akkurat dette kundene på Idrettsstrøm sørfra fryktet?
 
Vi skal ikke undervurdere kundene. De er blitt svært så kompetent og følger mye mer med enn før, og de sørnorske kundene kan føle seg trygg på at Idrettsstrøm fortsatt vil være svært godt priset sammenlignet med bl.a. spotprisen i Sør-Norge. Vi har samtidig et ansvar for at nordnorske kunder får sin rettmessige pris når vi nå ser slike prisdifferanser på spotdelen av Idrettsstrøm. Dette skjønner faktisk kundene. November-prisen viser at det vi antok stemmer, hadde du som privatkunde hatt en spotavtale i november, ville prisen inkludert påslag,elsertfikat og profilkostnad vært ca 149 øre pr kWh, med andre ord 59 øre i besparelse med Idrettsstrøm, sier Stormo.
 
Forventer dere nå et ras av kunder nå som dere splitter Idrettsstrøm i 3 priser?
 
Vi forventer faktisk litt av det motsatte! Jeg tror kundene vet at vi ikke vil spille bort den kundetilstrømningen som har kommet den siste tiden og at de blir enda mer trygge når de ser at vi holder prisen lav også i november. Det er få gode alternativer slik vi ser markedet nå, og det er derfor kundene vil se at kombinasjon med en ekstremt godt priset Idrettsstrøm, kombinert med at over 500 nye idrettslag får en godt tiltrengt støtte, etter mye stillstand etter pandemien.
 
Hva ville du gjort dersom du sitter med hytte og hus på østlandet og har strømregninger på over 10.000 kr hver måned akkurat nå?
 
Det å gi konkrete råd i denne bransjen er ofte litt utfordrende. Du blir stilt til svar dersom det går motsatt vei og det er ofte faktorer vi ikke rår over. Likevel er det slik at vi er fagpersonene, som sitter med analyser og prisbilder fremover hver dag. Vi må kunne si noe om hva kundene burde foreta seg. Jeg viser gjerne til eget valg, og jeg vet at jeg vil ikke få veldig mange bedre muligheter enn Idrettsstrøm akkurat nå, og sannsynligvis resten av vinteren. Når våren kommer ville jeg vært på utkikk etter en fastprisavtale på 2, 3 eller 5 år. Året 2021 vil jeg ikke at våre kunder skal oppleve igjen, avslutter Morten Stormo.

Bestill Idrettsstrøm

Få en bedre strømavtale og gi pengestøtte til ditt idrettslag!


Fortsett å skrive...